Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Kalendarz imprez szkolnych

                                 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

Lp.

Rodzaj uroczystości/imprezy

Termin realizacji

Odpowiedzialny

Zakres realizacji (program wychowawczy, program profilaktyki)

 

Uwagi o realizacji

1.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022

 

 

01.09.2021 r.

wychowawcy klas

 

Kultywowanie tradycji szkoły.

 

2.

Europejski Dzień Języków Obcych

 

 

 

 

Wrzesień

nauczyciele języków obcych

Kształtowanie tolerancji i postawy otwartości wobec odmienności językowej     i kulturowej.

 

 

3.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia     

Wrzesień

nauczyciele matematyki

p. R. Mielczarek (klasy młodsze)

Wspieranie rozwoju intelektualnego.

Rozwijanie zainteresowań matematycznych.

Kształcenie umiejętności rozumowania, zwłaszcza w edukacji matematycznej.

 

28 września 2020 r.

4.

Jubileusz 60 – lecia szkoły

21.09.2021 r.

p. K. Warońska,

p. A. Romianowska

p. A. Trzaskacz

p. M. Krzaczek

p. M. Olejnik

 

Kultywowanie tradycji szkoły.

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

 

 

5.

Klasowy Dzień Chłopaka

 

Wrzesień

 

Wychowawcy klas

 

 

Integracja społeczności klasowych.

Budowanie wspólnoty klasowej i szkolnej opartej na poczuciu przynależności, odpowiedzialności oraz przyjaźni.

 

 

 

6.

Październik – miesiącem bibliotek szkolnych

 

Wrzesień

p. A. Romianowska

 

Promowanie czytelnictwa

 

imprezy klasowe

7.

Dzień Papieski

 

 

Październik

 

p. I. Rydel

p. K. Warońska

ks. S. Bukalski

 

Wychowanie do wartości.

 

8.

Pasowanie Pierwszoklasistów

Październik

 

p. Ż. Gałek

 

Kultywowanie tradycji

 

 

 

9.

Dzień Ratownictwa Medycznego

 

16 października

wychowawcy klas

Edukowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nauka właściwego zachowania i  radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia          i życia ludzkiego.

Uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka. Wdrażanie do niesienia bezinteresownej pomocy każdemu człowiekowi w sytuacjach, gdy zagrożone jest jego zdrowie lub życie.

 

Imprezy klasowe

10.

Dzień Edukacji Narodowej

Październik

 

opiekunowie samorządu uczniowskiego

 

 

 

Kultywowanie tradycji.

 

 

11.

Dzień bez Przemocy

Październik

p. A. Trzaskacz

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

12.

Święto Niepodległości

Listopad

p. M. Krzaczek,

p. K. Warońska,

p. M. Siewiera

 

Uczenie postaw patriotycznych.

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

Poznanie kulturowego i historycznego dziedzictwa kraju.

Wychowanie do wartości.

 

 

13.

Akademia poświęcona ochronie środowiska naturalnego ,,Tydzień Globalnej Edukacji”

 

Listopad

p. A. Kielar,

p. J. Nowak,

wychowawcy klas

1 - 3

Dostarczenie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego.

Kształtowanie świadomości i wrażliwości ekologicznej.

Popularyzacja postaw proekologicznych

 

 

 

14.

Mikołajki klasowe

 

Grudzień

wychowawcy klas

Kultywowanie tradycji obrzędów.

Integracja społeczności szkolnej.

 

imprezy klasowe

15.

Przy wigilijnym stole. Wigilie klasowe

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

wychowawcy klas

 

Kultywowanie tradycji i obrzędów. Integracja społeczności szkolnej.

Budowanie wspólnoty klasowej i szkolnej opartej na poczuciu przynależności, odpowiedzialności oraz przyjaźni.

 

imprezy klasowe

16.

Jasełka szkolne

Grudzień /Styczeń

p. A. Jungowska

p. A. Magiera

 

 

 

Kultywowanie tradycji i obrzędów. Integracja społeczności szkolnej.

 

 

 

17.

Świąteczny turniej gier i zabaw sportowych dla uczniów z klas czwartych pod patronatem senatora RP Pana Wojciecha Koniecznego

 

Grudzień

p. P. Zasada

p. M. Krzaczek

P. H. Nowak

Propagowanie aktywnego trybu życia i zdrowego odżywiana.

Uczenie uczciwego współzawodnictwa.

 

18.

Pasowanie uczniów klas pierwszych

na czytelnika

Luty

p. A. Romianowska

Propagowanie czytelnictwa.

Rozwijanie zamiłowania do czytania książek.

Wdrożenie do systematycznego korzystania z biblioteki szkolnej.

 

 

19.

Zabawa karnawałowa klas młodszych. Dyskoteka karnawałowo – walentynkowa klas starszych

 

Luty

wychowawcy klas

Integracja społeczności szkolnej.

Budowanie wspólnoty klasowej i szkolnej opartej na poczuciu przynależności, odpowiedzialności oraz przyjaźni.

Wspieranie inicjatyw uczniowskich.

Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 

odbycie się imprez uzależnione

od sytuacji epidemicznej

20.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Luty

p. A. Magiera,

p. R. Brzozowski

Poznanie zagrożeń wynikających z życia w społeczeństwie informacyjnym.

Uczenie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Uświadomienie odpowiedzialności karnej za stosowanie cyberprzemocy wobec rówieśników.

 

 

21.

Dzień otwartej szkoły dla przedszkolaków

 

Luty

p. A. Jungowska

p. A. Magiera

p. I. Skorupska – Halkiewicz

p. P. Zasada

p. Ż. Gałek

 

 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 

22.

Dzień Samorządności Uczniowskiej

(Pierwszy dzień Wiosny)

Marzec

opiekunowie samorządu uczniowskiego, wychowawcy klas

 

Integracja społeczności szkolnej.

Kultywowanie tradycji szkoły.

Budowanie wspólnoty klasowej i szkolnej opartej na poczuciu przynależności, odpowiedzialności oraz przyjaźni.

Rozwijanie samorządności.

Wdrożenie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

Wspieranie inicjatyw uczniowskich i kreatywności.

 

 

23.

Turniej gier i zabaw sportowych dla dzieci z klas drugich

Marzec/Kwiecień

p. P. Zasada

p. H. Nowak

p. M. Krzaczek

 

Propagowanie aktywnego trybu życia i zdrowego odżywiana.

Uczenie uczciwego współzawodnictwa.

 

24.

Międzynarodowy Dzień Zdrowia

Kwiecień

p. A. Trzaskacz

p. J. Nowak

p. I. Skorupska - Halkiewicz

 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych

 

25.

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Kwiecień

p. A. Kielar

p. J. Nowak

p. J. Pytlas

p. Ż. Gałek

Kształtowanie postaw proekologicznych.

Budzenie  świadomości ekologicznej              i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 

 

26.

Światowy Dzień Autyzmu

Kwiecień

p. A. Trzaskacz

p. R. Mielczarek

p. A. Magiera

p. E. Nosowicz

p. A. Jungowska

p. B. Koch

 

Promowanie wolontariatu i tolerancji.

Uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

27.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja

Maj

p. M. Siewiera

p. I. Rydel

p. K. Skowera

Uczenie postaw patriotycznych.

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

Poznanie kulturowego i historycznego dziedzictwa kraju.

Wychowanie do wartości.

 

 

28.

Dzień Dziecka

Czerwiec

wychowawcy klas

Budowanie wspólnoty klasowej i szkolnej opartej na poczuciu przynależności, odpowiedzialności oraz przyjaźni.

Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego

 

 

29.

Festyn szkolny

Czerwiec

dyrekcja, nauczyciele

 

Integracja społeczności lokalnej.

Kultywowanie tradycji szkoły.

Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Budowanie wspólnoty klasowej i szkolnej opartej na poczuciu przynależności, odpowiedzialności oraz przyjaźni.

Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 

 

 

30.

Tydzień Sportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

nauczyciele wychowania fizycznego

p. Ż. Gałek (klasy

1 – 3)

 

Wychowanie do wartości.

Kształtowanie postaw asertywnych.

Uczenie poprawnych zachowań obowiązujących w społeczeństwie.

Eliminowanie zachowań negatywnych polegający  i przezywaniu.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w grupie.

Kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych lub konfliktowych.

Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w grupie rówieśniczej.

Uczenie akceptowania drugiego człowieka takim, jakim jest.

Uczenie rozpoznawania i właściwego wyrażania negatywnych emocji.

 

 

31.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 

Czerwiec

p. W. Kokott

p. I. Skorupska - Halkiewicz

 

Kultywowanie tradycji szkoły.