Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

Przetwarzanie danych osobowych

Inspektor ochrony danych / Zastępca inspektora ochrony danych

Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
w zakresie działania w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera, a także przysługujących Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Panem Cezarym Jachymskim lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Ewą Dziedzielą poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.