Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

WYNIKI IV POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „DYKTANDO Z SZANCEREM”

30 maja 2023 r. odbył się IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Dyktando z Szancerem” dla klas IV – VI. Brali w nim udział uczniowie z Częstochowy i powiatu.

Uczestnicy konkursu pisali dyktando zawierające różne trudności ortograficzne, a także sprawdzające znajomość zasad interpunkcji oraz pisownię wyrazów wielką literą. Konkurs miał na celu propagowanie wśród uczniów poprawnej polszczyzny, zachęcenie do pogłębiania wiedzy z tego zakresu i  wyłonienie talentów ortograficznych. Umożliwił uczniom sprawdzenie się w sytuacjach nietypowych i pozwolił na wykazanie się w szerszym gronie swoimi wiadomościami i umiejętnościami.

   Oto wyniki konkursu:

I miejsce: Ksenia Sroka – Szkoła Podstawowa nr 31 im. orła Białego w Częstochowie

II miejsce: Artur Tyrek – Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Rędzinach

III miejsce: Aleksandra Kamińska – Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie

IV miejsce: Urszula Szymczyk – Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jan Marcia Szancera w Częstochowie

   Dziękujemy uczestnikom oraz ich opiekunom za trud włożony w przygotowania do konkursu. Gratulujemy wysokich wyników wszystkim uczestnikom, a laureatom życzymy kolejnych sukcesów.

   Zapraszamy za rok!

Dyplomy i nagrody   będą  do odbioru w Szkole Podstawowej nr 24 w Częstochowie po 19.06.2023 r.

Organizatorzy

Wioletta Kokott

Anna Romianowska

Bożena Kukuła